Adil Gıda Topluluğu

Bu form kapsamında edinilen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanarak, KVKK’nın 4 maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçları; KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu form'un ifasını sağlayabilmek için işlenebilecek, saklanabilecektir. Form kapsamında edinilen kişisel veriler, iş ve hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, iş ve hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.
* indicates required